På andra våningen finns Knyttegruppen med 13 barn i åldrarna 3-4 år med två pedagoger. På tredje våningen finns Mullegruppen med 12 barn mellan 4-5 år samt två pedagoger.

Även på dessa avdelningar börjar dagen med samling. Därefter arbetar vi enligt Montessoripedagogiken och låter barnen i största möjliga mån själva välja aktivitet fritt i individualismens tecken. Allt ifrån Montessorimaterial till fritt skapande uppmuntras. Efter lunch är det vila och sagostund.

På Stora avdelningen tar barnen ett större eget ansvar för exempelvis att ta ett mellanmål i form av frukt. På eftermiddagarna är det dock gemensamt mellanmål.

Vi leker ute på vår gård i stort sett varje dag.

Så här kan en vecka se ut hos oss på Stora avdelningen:

  • Måndag: Montessoriverksamhet
  • Tisdag: Rörelse och Montessoriverksamhet
  • Onsdag: Experiment och teknik
  • Torsdag: Utedag i parken (Mulle- och Knytteverksamhet 7 gånger/termin)
  • Fredag: Musik och sång
    Varannan vecka ”Hela huset sjunger” med övriga avdelningar